MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS FILGO SW-DTC C.36226